Sort

FS ID
FS 0804
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Petroselinum crispum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
persille
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Christiansø-persille, senere indsamlet
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Persillen gror vildt på Christiansø, indsamlet 2016.
BESKRIVELSE
Description
En glatbladet persille, som smager anderledes og lidt mildere end både en almindelig glatbladet persille og kruspersille. Bladene er mindre end hos andre glatbladede sorter og mere fligede. Den overvintrer godt, i modsætning til de glatbladede sorter, man kan købe, og er tidlig. Hvis man klipper blomsterstilkene af inden eller lige efter blomstring, lever planten videre. Af og til overvintrer den også, selvom den har sat frø.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste