Sort

FS ID
FS 0806
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Agastache foeniculum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
indianermynte, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Indianermynte, almindelig (synonym anisisop)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
12-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Opr. Frøposen
BESKRIVELSE
Description
Flerårig plante med meget kraftig lakridsduft og violette blomster med meget nektar. Blomstrer september. Op til 60 cm.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste