Sort

FS ID
FS 0810
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica juncea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
sareptasennep
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sareptasennep, Florida
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
15-01-2022
ANDEN ID
Other ID
VIR452
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Sort fra VIR - genbanken, som Rune Bjerremand repatrierede ved sit besøg derovre. Sorten er angivet som oprindeligt dansk forædlet i VIR-databasen.
BESKRIVELSE
Description
Sareptasennep
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste