Sort

FS ID
FS 0081
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Harbinger
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
09-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
Introduceret omkring 1910.
BESKRIVELSE
Description
Fin efterårstomat der kan gemmes til vintermodning.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste