Sort

FS ID
FS 0813
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Oskar
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
15-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tjekkiet
HISTORIE
History
Tjekkisk sort fra 1994. Kommet til Frøsamlerne fra Real Seeds, der har den fra et Tjekkisk frøfirma, formentlig firmaet SEMO, der forædler og sælger engros.
BESKRIVELSE
Description
Omkring 40 cm høj. Meget tidlig og meget produktiv sort. Lange bælge med mærkbar krumning og en lille spids. Kun et par portioner i 2020.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste