Sort

FS ID
FS 0820
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Artemisia annua
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
malurt, enårig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Malurt, enårig (Kinesisk Bynke, Qinhao)
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
07-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Kina
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Bliver en stor plante; hurtigt voksende og meget aromatisk. Medicinplante – anvendes i Kina i visse egne som bittertsmagende salatgrøntsag.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste