Sort

FS ID
FS 0825
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Zinnia violacea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
frøkenhat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Frøkenhat
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
16-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Forædlingsmateriale. Egen fri krydsning udvalgt til at blive en hårdfør sort. Villig og rigtblomstrende.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste