Sort

FS ID
FS 0829
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Linaria purpurea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
torskemund, purpur-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Purpurtorskemund
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
07-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Ulla P: Fandtes tit forvildet i bymiljøet i Sydengland. Frøene af disse varianter er fra en have i Brighton.
BESKRIVELSE
Description
Blomstrer fra juni-oktober, hvis man tager de umodne frøstande af. Kortlivet staude, der breder sig MEGET ivrigt med frø. God biplante.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Plante:
Billede af plante
Til liste