Sort

FS ID
FS 0830
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Melilotus albus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
stenkløver, hvid
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stenkløver, hvid
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Samlet i grøftekant.
BESKRIVELSE
Description
Hvide blomster, 30-80 cm, blomstrer juli-sept. Lejlighedsvis brugt som foderplante, bl.a. under navnet “sød kløver”. Glimrende grøngødningsplante med meget stort og dybt rodnet, god kvælstoffiksering.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste