Sort

FS ID
FS 0831
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Verbascum thapsus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
kongelys, filtbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Filtbladet Kongelys
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
30-08-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Indsamlet på privat ejendom.
BESKRIVELSE
Description
To-årig, op til 1,8 meter høj plante med gule blomster som sidder på en høj stængel. blomstrer juni - august.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste