Sort

FS ID
FS 0833
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Leonurus cardiaca
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
hjertespand, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hjertespand
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
05-10-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Indsamlet på privat grund.
BESKRIVELSE
Description
Kan blive op til 120 cm. Den får små lyserøde blomster. Har været brugt i folkemedicin til hjerte og antiseptiske formål.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Bodil Gimbel
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Charlotte Snebæk Poulsen
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Charlotte Snebæk Poulsen
Til liste