Sort

FS ID
FS 0008
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Coriandrum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
22-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
koriander
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Marokkansk
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Sortsnavnet er vist mere en typebetegnelse for sorter der anvendes til frøproduktion, i modsætning til de forskellige navngivne sorter til bladproduktion. Varmekrævende.
BESKRIVELSE
Description
Høstes inden hele skærmen bliver brun, idet der ellers kommer massivt frøspild. Tiltrækker mange insekter. Krydsbestøver - kun én sort i haven. Grønne blade i varme retter, frøene til madlavning og kager. Bedste sort til frøproduktion.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste