Sort

FS ID
FS 0841
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Physalis philadelphica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
tomatillo
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Tomatillo
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
15-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Verte/purple mix. Gode til salsa.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste