Sort

FS ID
FS 0861
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malva moschata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
16-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
katost, moskus-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Moskuskatost
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Flerårig, op til knapt 1 meter
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste