Sort

FS ID
FS 0867
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cryptotaenia japonica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
16-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
mitsuba
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mitsuba
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
06-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Japan
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste