Sort

FS ID
FS 0868
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cochlearia officinalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
16-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
kokleare, læge
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lægekokleare
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste