Sort

FS ID
FS 0874
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
18-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gule kinesere
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Frø opr. fra kinesisk ven.
BESKRIVELSE
Description
Gul, stor blommetomat.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste