Sort

FS ID
FS 0889
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
20-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lav Busk 327
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2021
ANDEN ID
Other ID
NGB2049
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Opr. Fra Ohlsens Enke i 1967. Fået fra NordGen.
BESKRIVELSE
Description
Frilandstomat.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste