Sort

FS ID
FS 0909
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Vicia faba
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
bønne, valsk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Broddetorp
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
NGB17891
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
NordGen skriver: „Bondbönan ”Broddetorp” har odlats i familjen så länge Hanna Biljer kan minnas. Både föräldrarna och farföräldrarna var lantbrukare vid Hornborgasjön och odlade till husbehov. Bondbönorna sätts tillsammans med potatisen i maj, som man alltid gjort. När Hanna tidigare odlade över 150 olika sorters potatis satte hon bondbönorna som skiljemärke mellan de olika sorterna. Bondbönorna kokas färska eller torkade. De måste skalas. Av de torkade gör Hanna puré och reder mangoldsoppan. ’Broddetorp’ blir ca 90 cm hög och har stadiga plantor med tämligen få sidogrenar. Den är medeltidig och bildar rikligt med långsmala böjda baljor som hänger från plantan. Varje balja innehåller runt sex ovala vitskaliga frön.“ Fra Fröuppropet i Sverige, den svenske indsamling af gamle sorter.
BESKRIVELSE
Description
Bliver ca 90 cm høj. Middeltidlig, frugtbar med lange og smalle buede bælge. Omtrent 6 ovale hvide frø i hver bælg.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste