Sort

FS ID
FS 0914
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ficus carica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
figen, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Figen (ukendt sort)
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
23-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Forskellige accessioner: Forår 2022 "En anden plante med samme beskrivelse udbydes af medlem nr. 3739 i Hørning. Da ingen af disse har et kendt sortsnavn, har de fået samme FS nr"
BESKRIVELSE
Description
Meget højtydende. Moderplanten vokser frit op ad sydmur.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste