Sort

FS ID
FS 0920
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
22-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
kartoffel, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Tom Wagner
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2006
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Sort som Tom Wagner, amerikansk kartoffel- og tomatforædler, har fremavlet for resistens mod kartoffelskimmel. Tom Wagner efterlod knolde ved kursus i tomatforædling på Hegnstrup (vistnok i 2006). Mange af Toms kartoffelsorter er små diploide. Det har Tom valgt, da proteinerne sidder under skallen, og små kartofler dermed indeholder mere protein. Proteinsammensætningen i kartofler er meget værdifuld for mennesker.
BESKRIVELSE
Description
Sorten er ret resistent mod kartoffelskimmel. Godt udbytte af rund, mørkegul knold. Bedst før nytår.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste