Sort

FS ID
FS 0927
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica oleracea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
22-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
kål, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hedebykål
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
Gammel sort fra Hedeby Museum.
BESKRIVELSE
Description
Store, grove blade, giver stort udbytte 2. år inden blomstringen. God til overvintring.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste