Sort

FS ID
FS 0934
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Bidens pilosa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
23-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
brøndsel
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Brøndsel, sydamerikansk
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sydamerika
HISTORIE
History
Almindelig og ofte invasiv ukrudtsplante i mange lande, indslæbt fra Sydamerika. Sjælden i DK.
BESKRIVELSE
Description
Statelig sommerblomst, med små hvide blomster med gul midte. Frøstandene består af et kuglerundt hoved af strittende frø. De enkelte planter kan blive over 1 meter i diameter, og højden er godt 2 meter. Invasiv art i nogle lande, men den selvsår kun begrænset i Danmark. De unge blade og nye skud er nogle steder brugt som bladgrønt, mest under hungersnød, og har også været brugt medicinsk og som teplante. Den kan være giftig hvis den indtages.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: NO Crossland
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: NO Crossland
Til liste