Sort

FS ID
FS 0937
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Taraxacum pseudoroseum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
23-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
mælkebøtte
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lyserød mælkebøtte
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Til liste