Sort

FS ID
FS 0940
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Scabiosa columbaria
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
dueskabiose
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Dueskabiose
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
21-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Vokser spredt rundt i min kolonihave. Frø stammer fra frøsåede planter efter indkøbte stauder for ca. 15 år siden.
BESKRIVELSE
Description
Dejlig nem staude, der tiltrækker insekter. Ca. 30-35 cm høj alt efter jordbundsforhold. Tørketålende. Frøsår. Lang blomstringstid (juni-oktober), hvis frøstande klippes af lige efter blomstring. Vildtvoksende i Danmark.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Plante:
Billede af plante
Til liste