Sort

FS ID
FS 0941
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Knautia arvensis x macedonica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
blåhat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Melton Pastels kryds
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
21-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Planten vokser rundt i omkring i bedene i min kolonihave. Frøene stammer fra frøplanter af planter, der er krydsninger af den vilde Knautia arvensis (indsamlede frø ca. 20 år siden) og Knautia macedonica 'Menton Pastels' (indkøbte frø for 10-15 år siden).
BESKRIVELSE
Description
Dejlig nem plante, som tiltrækker insekter. Højde ca. 80-100 cm., let og graciøs. Blomsterfarve fra lys blålilla til rødlilla. Tørketålende. Blomstringstid maj-juli. Hvis planten klippes helt ned efter blomstring evt. genblomstring i efteråret, Frøsår villigt. God til flerårig blomstereng.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste