Sort

FS ID
FS 0945
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cucumis sativus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
05-01-2020
DANSK NAVN
Danish name
agurk, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Suyo Long (Hegnstrup Stamme x Ukendt drueagurk)
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
30-06-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Suyo Long Hegnstrup Stamme opr. fra Allan Clausen, drueagurken fra et frøbyttebord på en Mere Liv i Haven festival.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste