Sort

FS ID
FS 0970
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Linum usitatissimum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-01-2020
DANSK NAVN
Danish name
hør, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Blenda
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
07-06-2021
ANDEN ID
Other ID
NGB8259,2
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Oprindelig svensk forædlet sort af spindehør, lanceret i 1926 og trukket tilbage i 1954. Nordgen via KVL.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Til liste