Sort

FS ID
FS 0973
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Valerianella dentata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-01-2020
DANSK NAVN
Danish name
vårsalat, tandbægret
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Fra Børge Jensens ejendom
CULTIVAR TYPE
Biological status
Population
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Ukrudtsplante på dyrkede marker, men nu ikke almindelig som sådan.
BESKRIVELSE
Description
Minder om den dyrkede vårsalat, men spinklere og med lyserøde blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste