Sort

FS ID
FS 0974
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-01-2020
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sugar magnolia
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
30-12-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2018
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Forædlet over en 15 års periode af Dr. Alan Kapuler, Peace Seeds i Oregon, USA
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste