Sort

FS ID
FS 0975
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hesperis matronalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
16-01-2020
DANSK NAVN
Danish name
aftenstjerne, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Aftenstjerne, Tamdrup
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Reliktplante fra kirkediget ved Tamdrup Kirke v. Horsens.
BESKRIVELSE
Description
2- til få-årig plante med violette blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste