Sort

FS ID
FS 0978
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hordeum vulgare
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
distichon
ACC. DATO
acc. date
14-04-2020
DANSK NAVN
Danish name
byg, toradet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gammel dansk 2-radet, III
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
13-01-2022
ANDEN ID
Other ID
KVL 281 - måske. NGB4613 - måske.
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste