Sort

FS ID
FS 0979
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena strigosa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-04-2020
DANSK NAVN
Danish name
havre, pur-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Luxurial
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
20-08-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Dyrekt af Carsten Pedersen, der har doneret frø til foreningen, da han ikke er på internettet og kan ikke udbyde via Frølisten.
BESKRIVELSE
Description
Bruges til fugle/hønseneg eller efterafgrøde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste