Sort

FS ID
FS 0987
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum spelta
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
spelt
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Oprindelig dansk spelt
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
29-08-2020
ANDEN ID
Other ID
VIR nr.?
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Spelt kom til DK i jernalderen, men har aldrig været en af de store korarter her. Alligevel fortsatte dyrkningen enkelte steder indtil for ca. 100 år siden. I 1920'erne rejste Nikolaj Vavilov og hans folk i hele verden for at indsamle oprindelige frø-sorter. I 1928 indsamlede en russisk ekspedition en oprindelige dansk speltsort, der så har ligget i VIRs genbank i snart 100 år, indtil 2009, hvor det lykkedes Anders Borgen at få tilsendt nogle få kerner.
BESKRIVELSE
Description
Den eneste tilbageværende, oprindelige danske speltsort Kan dyrkes både som vår- og vinterspelt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste