Sort

FS ID
FS 0993
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum turgidum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
subsp. dicoccon
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
emmer
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kolkhuri emmer
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Georgien
HISTORIE
History
Syn. Triticum dicoccon, T. palaeocolchicum og T. karamyschevii Oprindeligt dyrket i Kaukasus, enten sammen med Makha eller i ren bestand. Gammel tetraploid hvedeart, som er fundet helt tilbage i bondestenalderen.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste