Sort

FS ID
FS 0996
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum polonicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
hvede, polsk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Polsk hvede
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
Opr. NGB8991
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Arten har ikke noget med Polen at gøre, men nedstammer ligesom durumhvede fra emmer. Den er oprindeligt fundet i små områder omkring Middelhavet, i Ethiopien og i den asiatiske Rusland.
BESKRIVELSE
Description
Store, nøgne kerner og meget store avner.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste