Sort

FS ID
FS 0998
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum timopheevii
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
hvede
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Zanduri hvede
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
27-08-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Kaukasus
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste