Sort

FS ID
FS 1015
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ×proliferum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
19-08-2020
DANSK NAVN
Danish name
etageløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
McCullar's White
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
24-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2016
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Norge
HISTORIE
History
Videnskabeligt navn ændret fra A. cepa var. proliferum til A. x proliferum efterår 2022, da begge navn er uafklarede i flg. World Flora Online, og vi har brug for ensartede navne til foreningens byttelister.
BESKRIVELSE
Description
Et etageløg med hvid farve og mildere smag. Af størrelse ca. som andre etageløg. Tendens til at en del af topløgene bliver ret store. Bladene spirer sidst på vinteren, og er da fine at spise. Løgene i jorden kan bruges som skalotter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste