Sort

FS ID
FS 1021
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Reseda luteola
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
23-08-2020
DANSK NAVN
Danish name
farvevau, farvereseda
ACCESSIONSNAVN
Accession name
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
23-08-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
To-årig farveplante. Danner bladroset første år. Andet år ca. 1m højt aks med små, lysegule blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste