Sort

FS ID
FS 1026
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Verbascum chaixii
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
'Album'
ACC. DATO
acc. date
24-08-2020
DANSK NAVN
Danish name
kongelys
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kongelys, hvid
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Hvidblomstret kongelys, minder i vækst om den vilde danske gulblomstrede kongelys (V. nigrum). Kortlivet staude, højde 1-1,5 m, pollenrig, lang blomstringsperiode.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste