Sort

FS ID
FS 1031
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Begonia cucullata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-09-2020
DANSK NAVN
Danish name
begonie
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Serbisk isblomst
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2014
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Jugoslavien
HISTORIE
History
Donor kom oprindeligt fra Jugoslavien, og har denne plante fra sine bedsteforældres have.
BESKRIVELSE
Description
Isbegonie med teglrøde blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Til liste