Sorter

 
Felter

FS ID Videnskabeligt navn Dansk navn  Accessionsnavn
FS 0224 Pisum sativum ært Biskopens gråärt/slikært
FS 0426 Pisum sativum ært Blauwschokker
FS 0795 Pisum sativum ært Carouby de Mausanne
FS 0011 Pisum sativum ært Dwarf Grey Sugar
FS 0012 Pisum sativum ært Engelsk Sabel
FS 0694 Pisum sativum ært Engelsk Sabel ESA
FS 0598 Pisum sativum ært Errindlev gråært/sukkerært
FS 0528 Pisum sativum ært Golden Sweet
FS 0221 Pisum sativum ært Kent Blue
FS 0222 Pisum sativum ært Norli
FS 0628 Pisum sativum ært Ögonärt från Boaryd
FS 1267 Pisum sativum ært Ohlsens Enke Reform
FS 0976 Pisum sativum ært Ohlsens Enkes Pollux
FS 0223 Pisum sativum ært Purple Podded
FS 0860 Pisum sativum ært Tidlig sabel, Kvithamar I
FS 0529 Pisum sativum ært Torup
FS 0245 Pisum sativum ært Winterkefe eller Winterkefer