FiBL Dossier om planteforædlingsteknikker

Teknikker til planteforædling

- en vurdering for den økologiske planteforædling

Det schweiziske økologiske forskningsinstitut FiBL har i samarbejde med økologiske foreninger i England og Tyskland lavet et hæfte om de forædlingsteknikker, der anvendes i moderne frøproduktion. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har oversat en del af det, nemlig de informerende artikler, oversigtskemaer og "debatoplæg" om hvilke af teknikkerne, der er i harmoni med de grundlæggende principper for økologisk og biodynamisk jordbrug. 

Det danske hæfte giver en fin overblik over traditionel forædling, hvordan man laver F1 hybrider, forskellige teknikker på celle- eller vævsniveau til og med gensplejsning, og inkluderer en ordforklaring.

Hæftet har 28 A4-sider i farver med talrige illustrationer.
 
Pris: 60 kr plus porto 9,50 kr. fra Forening for Biodynamisk Jordbrug

eller gratis som pdf.

Rapporten på engelsk, med en mere detaljeret forklaring af teknikker for udvælgelse, selektion og opformering  kan hentes her som pdf fil.

FiBL Dossier på engelsk