Temadag om jordbrugets plantegenetiske ressourcer

Temadag 3. december på Årslev
3. november 2018, 22:00

Den 3. december 2018
Sted: Institut for Fødevarer, Ved Aarhus Universitet i Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev Tidsrum: 9.30 til 15.30

Program: (Link til det fulde program på Landbrugsstyrelsens side)

  • ”De gamle sorter af køkkenurter – beskrivelse for at genopdage og bevare”:

    Svend Erik Nielsen fremlægger resultaterne af projektet med dertil hørende  publikation

  • "Dyrk smagen af kål og rodfrugter” - Oplæg ved lektor og forskningsgruppeleder, AU Årslev, Hanne Lakkenborg Kristensen
  • "Nordisk perspektiv på genressourcer - hvor meget har vi til fælles på tværs af grænserne? Muligheder og synergier” - Oplæg ved seniorrådgiver, Norsk genresurssenter, Morten Rasmussen