Webportal for danske spiseplanter

Vi har afsluttet fase 1 af Frøsamlernes projekt i august 2018.
4. september 2018, 12:00

Der er lavet beskrivelser af de første 51 sorter af spiseplanter. Planterne er udvalgt af support- og ekspertgruppen, der blandt andet består af medlemmer fra Frøsamlerne, med hjælp fra folk bag Fødevareministeriets demonstrationsprojekter.

Vi ville gerne repræsentere spiseplanterne bredt – således både gamle og nyere sorter, både dyrkede og vilde eller halvvilde sorter, og foruden resultater fra demonstrationsprojekterne ville vi også gerne vise sorter, der var anbefalet fra andre kilder, der i fremtiden kan bidrage med mere viden til portalen. Vi ville også gerne vise både sorter, der kan være egnet til private haver og til dyrkning i større skala.

Der er i alt udvalgt og beskrevet 51 plantesorter, der er korrekturlæst af ekspertgruppen. De er interessante, fordi de har givet gode resultater og enten er tilgængelige eller er 'modne' til en efterspørgsel hos forbrugere, haveejere eller mindre producenter af kvalitetsvarer. Af de 51 sorter er 46 grøntsagssorter, fordelt på 15 arter, 2 er frugtsorter, 2 krydderurtesorter og én kornsort. De allerfleste sorter er tilgængelige i NordGen eller via Foreningen Frøsamlerne.

Det udførte projekt er et pilotprojekt, der skal ses som en model for, hvordan vi senere kan lægge flere sorter ind i portalen. Pilotprojektet er samtidig brugt til at forberede webdelen af projektet (fase 2). Her vil sortsbeskrivelserne blive tilgængelige og søgbare på en hjemmeside. For at gøre portalen maksimalt brugervenlig, vil en brugergruppe bestående af medlemmer fra Foreningen Frøsamlerne og Haveselskabet afprøve materialet, før det offentliggøres. 

Projektet har modtaget støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet gennem ”Tilskud til projekter inden for bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer”.

Vi er i gang med at rejse midler til fase 2.

Louise Windfeldt, projektleder