Frøsamlerne er med i internationalt netværk for økologisk planteforædling

Frøsamlerne er med i internationalt netværk for økologisk planteforædling
10. oktober 2020, 00:00

Frøsamlerne indgår nu i endnu et internationalt netværk: ECO-PB (The European Consortium for Organic Plant Breeding). Netværket er en platform, hvor vi kan udveksle viden og erfaringer med andre europæiske organisationer og firmaer, blandt andet det tyske Bingenheimer Saatgut.

Se mere om ECO-PBs medlemmer, om økologisk planteavl i Europa og om on-line kurser m.m. i økologisk frøavl.