Frøsamlernyt - nyt magasin

Ny guide til at undersøge kulturplanter i gamle haver og kulturlandskaber

Folder fra projekt Growing Seed Savers
27. maj 2020, 10:00

Denne folder er en introduktion til arbejdet med at finde og dokumentere flere gamle kulturplanter – det man i genbankerne kalder at inventere. Den er et af resultaterne af Foreningen Frøsamlernes projekt med Estland, Letland og Litauen: Growing Seed Savers.
Folderen er skrevet af den estiske frøsamlerforening "Maadjas", som har mange års erfaring med at opspore og dokumentere gamle kulturplanter og husdyr. I de baltiske lande er det lykkedes at bevare en stor diversitet af gamle racer og sorter og viden om, hvordan de har været dyrket og brugt. Det skyldes i høj grad, at befolkningerne under sovjettiden dyrkede deres egne grøntsager for at få fødevarer i tilstrækkelig mængde og kvalitet. 
I Danmark er hovedparten af den tilsvarende diversitet for længst væk. For de danske Frøsamlere, der arbejder med bevaring og brug af kulturplanter, har det været en opmuntring at opleve den baltiske planterigdom - og samtidig møde de baltiske organisationer, der har viden og vilje til at bevare den. 
Foto: Vaida Tulabaitė

Se folderen her.

Du kan læse mere om Frøsamlernes arbejde med projekt Growing Seed Savers her og på projektet Growing Seed Savers hjemmeside.

Projekt 'Growing Seed Savers' startede i efteråret 2018 og slutter i foråret 2020. Det er finansieret af Nordisk Ministerråds program NORDPLUS.