Sort

FS ID
FS 1042
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Glycine max
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
25-09-2020
DANSK NAVN
Danish name
sojabønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Fiskeby III
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
06-08-2023
ANDEN ID
Other ID
VIRLAM5588
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
En af de forædlingsstammer der er fremkommet i forbindelse med frembringelsen af sorten Fiskeby V som er den eneste kommercielle, nordisk udviklede sort af sojabønne.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: NO Crossland
Til liste