Sort

FS ID
FS 0908
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Glycine max
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
sojabønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hidatsa Early (Chusei Eda Mame)
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
30-12-2020
ANDEN ID
Other ID
P.I.81038
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2012
DONOR LAND
Donor country
Nederlandene (Holland)
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Japan
HISTORIE
History
Oprindeligt fra Sapporo, Hokkaido, Japan under navnet Chusei Eda Mame. I 1929 registreret i USA genbank som nr. P.I.81038. Genopdaget hos Hidatsa-indianerne, derfra det nye navn.
BESKRIVELSE
Description
Tidlig sojabønne, tidligere end ’Fiskeby V’. Kan bruges som edamame-bønne.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste