Sort

FS ID
FS 1046
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Daucus carota
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-11-2020
DANSK NAVN
Danish name
gulerod, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Flemmings gulerødder
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
01-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
I 2020 en hobbykrydsning på 3. år af flere sorter: Naroma x Hilmar + Early Scarlet Horn + Jaune de Doubs + Dragon Sushi + Bodils kryds.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste